Història. L'església del castell de Benedormiens, consagrada el 1068 i depenent del monestir benedictí de Sant Feliu de Guíxols, renovada, fou erigida en parròquia el 1602. I li fou unida fins el 1834 com a sufragània la de Santa Maria de Fenals, que era també del monestir guixolenc. El temple actual és dels anys 1613-1619. La pica baptismal de pedra és de 1676. La portalada d´entrada de pedra és de 1784. La porta que donava a l´antic fossar des de la sagristia és de 1766 i la que hi donava des d´una capella lateral, de 1782. Part del retaula dels sants arcàngels Miquel i Rafael i de Sant Antoni de Pàdua, d´autor anònim del segle XVIII fou restaurat i tornat a posar a la seva capella el 2008. Celebra la Festa Major el 8 de setembre Nativitat de la Mare de Déu, titular del temple parroquial. El 1834 se independitzà de la parròquia de Castell d´Aro la de Fenals fins l´1 de setembre de 2006, que tornaren a ser servides per un mateix rector.

Té dins del seu terme l'antiga ermita de Vallvanera, existent el 1324 amb el nom de Sant Cugat des Far, dependent del monestir de Sant Feliu de Guíxols, del qual fou priorat el 1439 quan hi anaren a viure dos monjos claustrals del monestir guixolenc que no acceptaren la reforma observant de Santa Justina de Pàdua implantada en per l´abat Bernat de Torrella. L'advocació actual li fou posada pel seglar guixolenc Feliu Domènec, que el 14 de setembre de 1698 hi col.locà una imatge de la Mare de Déu de Valvanera, patrona de la Rioja. Aviat la devoció s´extengué i el 1702 hi posà una campana. Venuda a un particular a la meitat del segle XX s´en feu una altre de nova prop de l´antiga el 1966. Els riojans residents a Barcelona hi celebran cada any el seu aplec l´últim dissabte de maig.

Hi ha també l´ermita del Remei està situada a l´antic Mas de les Eroles, fins el 1835 propietat del monestir guixolenc, ara de particulars. El 1664 es bastí l´actual capella, renovada el 1732. L´Aplec annual s´hi celebra el segon diumenge d´octubre. Hi ha també la capella del Pla de Sant Pol, bastida el 1994, a instàncies de Mn. Agustí Vila i l´ oratori de Mariàpolis-Loreto del moviment focolar.

RESPONSABLES

Dr. Ernest Zaragoza i Pascual, Rector.

Mn. Xavier Lloses Salvadó (620 768 224), Diaca.

SERVEIS RELIGIOSOS

MISSA DOMINICAL

A les 10,30 a Castell d´Aro (només el tercer diumenge de mes, la resta de diumenges Celebració de La Paraula).
A les 11,45 a Sant Pol (Juliol i Agost).

ESGLÉSIA OBERTA

Els diumenges i festius de 10,00 a 11,30, durant les celebracions sagramentals.

CONFESSIONS

Diumenges abans de la missa.

PER ENCARREGAR MISSES:

A la sagristia, abans o després de la missa dominical, i per telèfon.

CASAMENTS

Divendres i dissabte, a les 12,30 i a les 17,00.

BATEIGS

A hores convingudes.

Els serveis parroquials de despatx, correspondència i comunicacions estan unificats a la Rectoria de Platja d´Aro, C/ Puig S´Agoita, 17, on resideix el rector.

ADREÇA ELECTRÒNICA:

E-mail: info@parroquiescastellplatjadaro.es
erzarpa@gmail.com (aquest només per coses no urgents)
www.parroquiescastellplatjadaro.es

Pàgina web de l' Agrupació de parròquies Sant Feliu - La Vall d' Aro
www.parroquiesguixols.org

Suplement Full Parroquial a la web del Bisbat de Girona
Suplement Full Parroquial

Si voleu conèixer algunes obres literàries històriques del rector cerqueu a internet:

"ernest zaragoza pascual" i "ernesto zaragoza pascual"